4EF is een gezond bedrijf. Zowel qua resultaten als qua medewerkers. Dat is niet vanzelfsprekend. We werken hier hard voor en vinden het belangrijk om ook wat terug te doen. Dat noemen wij sociaal ondernemen.

Steuntje in de rug

Om onze woorden kracht bij te zetten steunen we jaarlijks een organisatie die het hart op de goede plek heeft. In 2014 zijn we hiermee gestart door de Stichting Doe een Wens te steunen. In 2015 hebben wij gekozen voor Nationaal fonds kinderhulp. In 2016 stonden onze neuzen richting Clini Clowns en in 2017 steunen we Jarige Job, waardoor kinderen waarvoor het vieren van hun eigen verjaardag niet vanzelfsprekend is, toch de mogelijkheid krijgen te genieten van deze dag.

Jeugd heeft de toekomst

Naast het steunen van goede doelen hebben we ook oog voor de toekomst. Wij bieden de nieuwe generatie de mogelijkheid om stage te lopen. In sommige gevallen gaat het om een snuffelstage, waarbij er gekeken wordt of de wereld van IT inderdaad zo dynamisch is als voorgesteld. In andere gevallen gaat het om meeloop- of afstudeerstages waarbij actuele kennis wordt vermengd met onze expertise. Alles om de nieuwe generatie klaar te stomen voor een toekomst die meer en meer afhankelijk wordt van processen en digitalisering.

Papierloos kantoor

Tot slot denken wij aan het milieu. Printen wordt bij ons tot een minimum beperkt en in 2017 gaan we eraan werken om de facturatie volledig digitaal te laten verlopen.