ECM systeem is een Enterprise Content Management systeem. Hiermee worden alle documenten en informatie die niet direct als veld in een database te benaderen zijn beheert. Het kan hierbij gaan om office documenten, maar ook PDF, XML, E-mail berichten, video’s en afbeeldingen. Bron: Wikipedia.nl