Bedrijfsprocessen in kaart brengen levert uw bedrijf veel winst op; zowel in tijd als in geld. Wanneer inzichtelijk wordt gemaakt welke primaire processen van belang zijn en hoe deze in elkaar steken, kunt u in de toekomst snel op veranderingen anticiperen en de automatische processen binnen uw bedrijf relatief eenvoudig aansturen.

Inzicht in bedrijfsprocessen begint bij een analyse van de huidige status en het opstellen van een workflow. In zo’n workflow wordt nauwkeurig vastgelegd in welke volgorde processen elkaar op moeten volgen. Hierbij moet u denken aan de weg die een order aflegt van bestelling tot aflevering of de afhandeling van een vraag of klacht binnen de organisatie of het productieproces. Een workflow maakt inzichtelijk welke taken en verantwoordelijkheden bij welke afdeling of personen horen en wat de status van deze taak is. Vooral dit laatste maakt het mogelijk om in te grijpen wanneer iets fout dreigt te gaan of juist te achterhalen waar een proces vast is gelopen.

Automatiseren lijkt het toverwoord waar het gaat om bedrijfsprocessen, maar dit werkt alleen wanneer de integraties goed op elkaar zijn afgestemd. 4EF heeft jarenlange ervaring met QAD [zowel functionele als technische expertise] en beschikt daarom over een groot pakket aan tools en applicaties om uw bedrijfsproces perfect te laten verlopen.

Processen binnen de industrie kunnen wij naadloos op elkaar aansluiten door de integratie met DPS. Hierdoor bent u in staat real time uw bedrijfsprocessen te analyseren. Interessant? Dat vinden wij wel en leggen u met enthousiasme uit welk voordeel uw organisatie nog kan behalen.