4Efficiency Services BV

4EF Sponsorde in 2019: ‘Stichting van het Kind’

Kinderen zijn de toekomst! Dat vinden wij bij 4EF (4Efficiency Services B.V.) ook. Daarom steunen wij ieder jaar een goed doel dat zich met name richt op kinderen.

In 2019 steunden wij “Stichting van het Kind”. Deze organisatie zet zich in voor kinderen in Nederland die wegens omstandigheden niet thuis kun wonen. Voor die kinderen zijn zaken als sporten, zwemles, een dagje uit, bijles en zelfstandig worden niet vanzelfsprekend, omdat er niet genoeg geld is.

Om te voorkomen dat deze kinderen worden vergeten, is er geld en inzet nodig, zodat deze kinderen later ook hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Namens 4EF steunen wij de organisatie met woord, geld en daad.

www.stichtingvanhetkind.nl

Sluit Menu