4Efficiency Services BV

4EF neemt Microsoft Power BI zelf in gebruik.

4EF hanteert voor veel van hun oplossingen: ‘Practice what you preach’. Daarom hebben wij de nieuwste tool onder de loep genomen. Maak kennis met Microsoft Power BI.

BI (Business Intelligent) is een veel gehoorde term en kan in diverse vormen worden ingezet. Net als de term Big Data, kan de term BI echter ook worden gezien als een mogelijke hype. Zo’n hype waarbij het meedoen ogenschijnlijk belangrijker is dan de daadwerkelijk toegevoegde waarde. 4EF gaat echter nog een paar stappen verder: “Wij zien BI niet alleen als noodzakelijk kwaad om onze processen goed te kunnen monitoren. De toegevoegde waarde zit wat ons betreft juist in het efficiënt aansturen van alle processen vanuit deze tool.”

Valkuil

Het moet gezegd worden: BI komt met al haar visualisaties en grafieken aantrekkelijk over. Toch zit daar wat 4EF betreft ook direct de valkuil. Door de grote hoeveelheid aan grafieken en de wijze waarop de data hierin wordt weergegeven kan de gebruiker de overload aan informatie maar moeilijk verwerken. Het zou beter zijn om deze grafieken en de bijbehorende data van tevoren gestructureerd in te delen, om deze vervolgens aan de gebruiker te tonen.

Waarom Power BI?

4EF heeft bij diverse klanten QlikView geïmplementeerd en onderhouden. Tot op heden bevalt dat heel goed. Toch voelden zij zich geroepen om Microsoft Azure (het Cloud Platform van Microsoft) nader te inspecteren. De belangrijkste reden hiervoor is de keuze voor dit platform binnen hun eigen Time Tracking Systeem 4TT.

Microsoft Power BI biedt de mogelijkheid om prettig ogende data te tonen aan de gebruiker. powerbi-1
Tevens kan degene die deze visuele weergaven samenstelt databronnen toevoegen en koppelingen leggen tussen deze bronnen, zodat er een compleet geheel ontstaat. Hieruit kunnen de grafieken en overige visualisaties worden ontworpen. Niet onbelangrijk: het is zeer laagdrempelig.

PowerBI ViualsDaar blijft het echter niet bij. Naast alle visuals die je rechtstreeks vanuit de bibliotheek van power BI kan gebruiken (grafieken en datavisualisaties), zijn er voldoende specialisten die nog meer handige Visuals maken. Deze kan je later aan je persoonlijke bibliotheek toevoegen.

Afhankelijk van de gekozen Visual kan de gebruiker een drill-down actie uitvoeren. Hierbij kan er nog verder ingezoomd worden in de data. Door deze actie kan op het allerlaagste niveau de data in deze Visual weergegeven worden. Een andere mogelijkheid is om een selectie of drill-down actie vanuit de ene Visual van invloed te laten zijn op de andere Visual.

In het kader van het eerdergenoemde ‘Practice what you preach’ is hieronder een concreet voorbeeld zichtbaar van het gebruik van Microsoft Power BI binnen 4TT. Onderstaand dashboard gebruiken zij voor een overzicht van alle uren.

urendashboard

Wanneer zij bijvoorbeeld specifiek zoeken binnen het project: ‘4EF Vergadering, interne meetings’, kan dat worden gedaan door binnen de selectielijst Projects (links-midden) dit project te kiezen, maar ook door rechts op blauwe rechthoek te klikken.

Het resultaat is te zien in onderstaand dashboard. Afhankelijk van het soort Visual verandert de weergave of het gedeelte dat geen betrekking heeft op de geselecteerde data. Deze weergaven zijn volledig ingesteld bij het ontwerp van dit dashboard en dus hoeft de gebruiker daar niet nogmaals over na te denken. Wel zo handig!

inzoomen-urendashboard

Power BI aan de voor –en achterkant

Wikipedia schrijft over Business Intelligence:

Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen handelsactiviteit. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie. Business intelligence heeft als doel competitief voordeel te creëren en organisaties slimmer te kunnen laten werken. Het wordt als een waardevolle kerncompetentie beschouwd.

De meeste bedrijven richten zich op de eerste twee zinnen. Deze bedrijven bepalen achteraf, op basis van de gegevens, welke strategie-wijziging het meest effectief zou kunnen zijn. Best zonde van de tijd die je er dan al ingestoken hebt.

4EF gebruikt Power BI daarom ook aan de voorkant. Aangezien Power BI alle relevante data moet hebben om deze op een geaggregeerd niveau te laten zien, maakt 4EF van dezelfde data gebruik om haar medewerkers aan te sturen. Ze heten niet voor niets ‘4 efficiency’.

Een voorbeeld hiervan zijn de issues/taken/acties die er spelen vanuit alle verschillende projecten (ondergebracht in sheets binnen Smartsheet). Door deze te koppelen binnen Smartsheet in een Report en vervolgens binnen Power BI beschikbaar te maken, wordt er geen informatie dubbel vastgelegd en is dezelfde data eenvoudig door iedereen te benaderen.

Onderstaand dashboard bevat alle openstaande taken (zowel voor de interne als externe projecten), waar vanuit de medewerkers worden ‘aangestuurd’. Een selectie in de linker vakken (Sheets, Status, Priority, Assigned To) levert in de grafiek aan de rechterkant en onderin de gewenste resultaten op.

PowerBI - Issues

PowerBI mobielMobiel

Het is tevens mogelijk om elk gemaakt dashboard met de bijbehorende Visuals binnen de Power BI app te laten werken. Zodoende kan bijvoorbeeld op een tablet of smartphone de gebruiker optimaal worden aangestuurd of van informatie worden voorzien.

Toekomst

4EF maakt al enige tijd gebruik van Power BI, maar willen hier nog meer mee gaan doen. De tool kan zowel in kosten als gebruik, zeer laagdrempelig worden ingezet. Tevens is het mogelijk om ‘data in the cloud’ binnen Power BI te koppelen aan lokale gegeven. Zo kan bijvoorbeeld verzamelde informatie van uw productiehal tezamen met branche-kengetallen in één overzicht worden weergegeven om een juiste monitoring van uw productieproces te waarborgen.

Aangezien je altijd wat te wensen moet houden heeft 4EF het volgende lijstje klaarliggen:

 • Inzichtelijkheid in de snelheid van het oplossen van issues.
 • Inzichtelijkheid in het verloop van de projecten (burnrate) op project en taak-niveau
 • Koppeling met DPS, het productieregistratie-systeem.

“Door dezelfde aanpak te hanteren als bij de ontwikkeling van al onze projecten, kan 4EF ook bij uw organisatie een integratie of koppeling Power BI inzetten als krachtig Business Intelligence – Tool.” Aldus Maaik Meijerink.

 

0 Reacties

4EF & Dualtask slaan de handen ineen

Dualtask is een bekende naam binnen de productiebranche. Met hun DPS-systeem stellen zij bedrijven in staat efficiënter om te gaan met alle zaken die komen kijken bij het totale productieproces en de medewerkers die hiervoor nodig zijn. Om die reden maakten wij al veelvuldig gebruik van DPS. Na de zoveelste implementatie van DPS rees dan ook de vraag of een intensieve samenwerking de eindklant niet ten goede zou komen. Wij namen het voortouw en na een aantal constructieve gesprekken kunnen we ons officieel partner noemen van Dualtask. Hierdoor kan Dualtask zich richten op het door ontwikkelen van het pakket en neemt 4EF de volledige integratie & implementatie voor haar rekening. Een klassieke win-win situatie voor ons, dualtask én de klant!

Reacties uitgeschakeld voor 4EF & Dualtask slaan de handen ineen

Eigen product registratiesysteem 4EF geïmplementeerd bij Alkor Draka

Sinds vorig jaar is 4EF bezig met de implementatie van het product 4PR (4EF Productie Registratie) bij Alkor Draka B.V. in Enkhuizen. Alkor Draka B.V. produceert met haar vestigingen in Enkhuizen (NL), Liancourt (FR) en Milan (IT) flexibele PVC folie voor uiteenlopende markten, van multo-map-omslagen tot bioscoopschermen en van afzetlinten tot spanplafonds.

Behoeften gevat in een handige app

Voorheen maakte Alkor Draka B.V. voor haar logistieke processen gebruik van MFGPro. Dit Amerikaanse ERP-systeem is speciaal bedoeld voor de productie-industrie. Wat zij echter misten binnen de functionaliteiten van MFGPro, was een daadwerkelijke registratie van de geproduceerde producten op de operationele werkvloer en van de verbruiken. Met deze gegevens zou het mogelijk zijn om een volledige Track & Trace te realiseren. In navolging van deze behoeften heeft 4EF in eigen beheer een applicatie ontwikkeld; 4PR (4EF Product Registratie). Deze app zorgt er voor dat in één overzichtelijk scherm productie aantallen en uren kunnen worden geboekt.

Soepele overgang naar QAD

Alkor Draka B.V. heeft ervoor gekozen om MFGPro uit te faseren en over te stappen naar de opvolger ervan: QAD ERP. Deze volledig cloud gebaseerde software moest ook worden geïntegreerd in onze veel gebruikte applicatie 4PR. Daarnaast diende door deze overgang ook een flink aantal andere aspecten te worden opgepakt: de volledige datamigratie, het configureren van nieuwe labels voor de finished en semi-finished producten, het oplijnen van de documenten voor de nieuwe omgeving en het aanleveren en configureren van nieuwe label-printers. Kortom een veelomvattend project met onvoorziene aspecten op zowel het projectmatige- als het technische vlak.

Gebruikte tools & methoden

Project Management

 • Voor het projectmanagement-aspect van dit project gebruikt 4EF de tool Smartsheet.Afbeelding 3 - Smartsheet-Project Management
 • Tevens wordt Smartsheet gebruikt om de technische details tussen de verschillende partijen af te stemmenAfbeelding 4 - Technische Details 1 Afbeelding 4 - Technische Details 2
 • Daarnaast wordt Smartsheet gebruikt om als agenda te dienen tijdens de vele meetings. Zodoende is op een eenduidige wijze vast te leggen, wat de agendapunten zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer de specifieke taak dient te zijn afgerond. Bovendien kan bij elke sheet binnen Smartsheet opgenomen worden of er op basis van de ingevoerde gegevens, reminders dienen te worden verstuurd. Op deze manier wordt iedereen binnen het project er aan herinnerd dat er nog taken voor hem/haar open staan.Afbeelding 5 - Smartsheet Meeting

Labelprinting

Afbeelding 10 - StreamserveAlkor Draka maakte in het verleden gebruik van eigen programmacodes om door middel van X en Y coördinaten, documenten samen te stellen die vervolgens naar een A4 printer (met stickervellen) werden gestuurd.

Het gevolg was dat bij elke een kleine wijziging van het gewenste resultaat, deze code diende te worden aangepast. Bovendien printen ze alleen Pallet-labels. De rol en koker-labels werden met de hand geschreven, en uiteraard niet voorzien van een barcode. Dit speelde fouten en onduidelijkheden in de hand.

Nicelabel is één van de softwarepakketten waar 4EF reseller van is. Een geheel van Afbeelding 7 - Nicelabeloplossingen dat niet alleen de mogelijkheid biedt om labels visueel te ontwerpen, maar ook te managen. Labels kunnen hiermee zodanig intelligent worden gemaakt, dat deze keer op keer kunnen worden aangestuurd met andere waarden (waardoor het uiterlijk van de labels op basis van deze gegevens wijzigt), maar tevens naar gewenste printers gestuurd kunnen worden.

Afbeelding 6 - Nicelabel

Daarnaast is door middel Nicelabel Automation de mogelijkheid geboden om snel te kunnen ‘batch-printen’ naar de verschillende label-printers die bij elke productielijn staan opgesteld en naar de pallet-printers die op de verschillende wikkel-locaties staan.

Afbeelding 8 - Nicelabel Automation Afbeelding 9 - cl4nx

Overigens heeft Alkor Draka via 4EF de nieuwste labelprinters van het merk SATO aangeschaft. 4EF weet welke configuraties en mogelijkheden deze printers bieden. Bovendien beveelt NiceLabel zelf deze ook aan en heeft speciaal printerdrivers geschreven die samen met deze printers optimaal kunnen presteren, om maximaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten.

Streamserve

Als er documenten werden gegenereerd, werd dit gedaan door jobfiles (met gegevens) klaar te zetten die vervolgens door Streamserve werden opgepakt. Met de overgang van MFGPro naar QAD zijn de gegenereerde gegevens voor een groot gedeelte anders geworden. Streamserve moest echter nog steeds dezelfde documenten genereren.

4EF heeft hiervoor een vertaalmodule geschreven zodat met minimale aanpassingen aan Streamserve zowel de door MFGPro gegenereerde jobfiles als de door QAD gegenereerde jobfiles kunnen worden verwerkt.

Productie Registratie

Afbeelding 11 - 4PR

De tool die momenteel wordt gebruikt om productie registratie te kunnen doen op de werkvloer, 4PR (4EF Productie Registratie), is destijds gemaakt door 4EF. Met de overgang van MFGPro naar QAD, diende ook deze aangepast te worden om te kunnen draaien in de cloud-omgeving. Naast dat de basis diende te worden omgezet om met QAD  te kunnen koppelen i.p.v. met MFGPro, dienden er nog meer functionaliteiten ingebouwd te worden, o.a.:

 • De communicatie diende door middel van Qxtend te lopen i.p.v. rechtstreeks via de ‘oude’ CIM-methode.
 • Meertaligheid, om er voor te zorgen dat zowel de Nederlandse, als Franse en Italiaanse medewerker in zijn/haar eigen taal het programma kan gebruiken.
 • Rol- en koker-labels dienden te worden geprint m.b.v. Nicelabel Automation.
 • Enkele changes, waaronder een aparte menu-optie: Inkoop-order-ontvangst.Afbeelding 12 - Prodreg

Toekomst

Alkor Draka in Enkhuizen gaat volgens planning na de zomer van 2016 live met de nieuwste versie van QAD en daarmee ook live met de aanpassingen die 4EF heeft doorgevoerd. De andere vestigingen van Alkor Draka, kijken vol verwachting naar de verrichtingen en resultaten die daarmee gepaard gaan.

4EF kan er ook zorg voor dragen dat de complexiteit welke bovenstaand project met zich meebrengt, ook binnen uw organisatie wordt adequaat wordt opgepakt. Kijk eens voor de mogelijkheden en andere interessante ‘cases’ op onze website.

 

 

0 Reacties

NiceLabel in een nieuw jasje!

25 jaar ervaring in één update
Vol trots heeft NiceLabel onlangs haar nieuwe software platform ‘NiceLabel 2017’ én nieuwe productlijn gelanceerd. De lijn stelt u in staat zelf uw labels te ontwerpen, maar herbergt ook hoogwaardige label management oplossingen. Niets nieuws zou u denken. Echter, zijn de noviteiten gebaseerd op 25 jaar branche ervaring. Het is weloverwogen en na uitvoerig ontwikkelen en testen gelanceerd. Deze nieuwe technologie ziet er niet alleen beter uit, maar geeft inzicht in unieke bedrijfsvoordelen.

Doe meer, met minder
Het nieuwe platform is gebaseerd op het principe van NiceLabel: “Doe Meer. Sneller. Met Minder.” De nieuwe, verbeterde NiceLabel software stelt u in staat om hoogwaardige, oplossingen met hoog rendement te ontwikkelen met een maximale print capaciteit. De technologie van NiceLabel komt tegemoet aan de behoefte van haar gebruikers om te printen in de breedste zin van het woord.

NiceLabel voor uw labels?
Wat er nieuw is aan de ‘NiceLabel 2017’? We kunnen beter stellen: Wat niet?! Ze hebben alles op de kop gegooid en alleen de beste software is behouden. Om te kijken of het relevant is voor uw bedrijf informeren wij graag over NiceLabel. Liever eerst zelf kijken of het vernieuwde NiceLabel iets voor u is? Bekijk dan hier de noviteiten.

Tijd voor een update!
Bent u al gebruiker van NiceLabel? Dan is het tijd voor een update. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

0 Reacties

Meten is weten bij RPC Bebo Deventer

 

RPC Bebo is marktleider in het produceren van thermo geformeerde verpakkingen en levert verpakkingsoplossing aan de levensmiddelenindustrie. Bij RPC Bebo in Deventer wordt geproduceerd voor de CFP-markt en worden de koffie cups van Dolce Gusto geproduceerd.

Van arbeidsintensief naar efficiënt

De productieorganisatie werd via de planning aangestuurd door de werkvoorbereiding. Werkvoorbereiding printte op volgorde van de op dat moment bekende planning voor alle machines de werkorder documenten en labels uit. Aan de lijn pakte de operator de eerstvolgende te produceren werkorder, documenten en labels om de productie van die werkorder te starten.

Deze werkwijze leek efficiënt, maar was niet flexibel bij wijzigen van de planning. Hierdoor konden problemen ontstaan bij de productie en ontstonden fouten. Daarnaast was deze werkwijze arbeidsintensief. Bij het produceren hield de operator diverse statistieken handmatig bij. Deze werden achteraf, eveneens handmatig, in het systeem gezet waardoor de kans op fouten toenam.

Koppelingen met SAP, DPS & Nicelabel

De oplossing is geboden door het planningssysteem (SAP) te koppelen aan het productie registratiesysteem (DPS). Hierdoor komt de planning digitaal beschikbaar aan de lijn voor de operator. Documenten die aan de productie opdracht gekoppeld zijn worden digitaal beschikbaar gesteld en kunnen door de operator zelf uitgeprint worden. Door DPS te koppelen aan het labelprint programma Nicelabel-Automation, worden altijd de juiste labels die bij de werkorders horen geprint.

Voor de productie registratie is DPS aangesloten aan een aantal sensoren in de machine. Op deze wijze worden snelheden, stilstand tijden en uitval geregistreerd. Valt de machine stil, dan dient de operator de reden van deze stilstand op te geven. Op deze wijze ontstaat een accurate storingsregistratie. In de toekomst wordt het systeem uitgebreid met kwaliteitsregistratie en worden de geregistreerde aantallen geregistreerd in SAP.

Gebruikte tools

DPS van Dualtask
“Meten is weten”. Het DPS-systeem meet en registreert alles. Hierdoor krijgt u grip op het gehele productieproces. DPS brengt realtime het productieproces in beeld. Dit zorgt voor meer productie met minder middelen en dus meer efficiency. Naast een hogere productkwaliteit en minder afval, wordt de kans op verlies door stilstand gereduceerd. Behalve deze directe voordelen zijn er ook indirecte voordelen: doordat er constant wordt gemeten wat er gebeurt, is de flexibiliteit van uw productie hoger en is er sprake van kortere doorlooptijden.

Productregistratie
Alle productiegegevens worden automatisch door het DPS-systeem opgeslagen. Op deze manier kunt u altijd terugzien wat de start- en stoptijden waren van productieopdrachten. Ook kunt u de diverse tellingen, verbruiken, cyclustijden en redenen van stilstand bekijken.

productreg

productreg2

Met dank aan de overzichtelijke rapportages en analysemogelijkheden kunt u direct zien wat het effect is van genomen acties en waar eventuele verliezen zich nog bevinden. Daarnaast is het mogelijk om diverse randapparatuur, zoals printers en PLC’s, direct aan te sturen.

Realtime OEE
De module Overall Equipment Effectiveness (OEE) zorgt ervoor dat verliezen per machine, afdeling, ploeg of order, direct zichtbaar zijn. Hierdoor heeft u een indicatie van hoe effectief er wordt omgegaan met de machines.

Oee

Orderplanning
In uw ERP-systeem of planningspakket worden planningen aangemaakt om verkoop- of voorraadorders te verwerken. DPS maakt het mogelijk om deze tijdsindeling rechtstreeks naar de gewenste productielijn te sturen. Er is geen papier meer nodig. De planning kan direct op de werkvloer worden overgenomen. Ook aanvullende productinformatie kan meteen worden ingezien.

orderplanning

Ordertracering
Behalve een overzichtelijke planning, is ook het in inzichtelijk houden van alle relevante grondstof, materiaal, en uitvalstromen essentieel. Welke grondstof is wanneer verbruikt en in welke order? Wanneer hebben kwaliteitsrondes plaatsgevonden? En welke machine-instellingen zijn gebruikt bij dat ene specifieke product? DPS ordertracering helpt u om deze vragen snel en eenvoudig te beantwoorden.

Kwaliteit
Niet alleen de orders, maar ook de werkzaamheden door het personeel kunnen worden getraceerd. Medewerkers kunnen aangeven welke taken zij gaan uitvoeren of hebben uitgevoerd. Ook kunt u historische informatie bekijken die belangrijk is bij interne verbeterprocessen of bij inspecties van controlerende en certificerende instanties.

Kortom, met DPS heeft u grip op alle onderdelen van het productieproces. Als u weet wat er speelt, kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen.

Nicelabel
Het juiste label bij de juiste werkorder. Op afroep beschikbaar én desgewenst aan te passen? Dat vraagt om flexibiliteit en betrouwbaarheid. Daarom hebben we hier Nicelabel ook toegepast.

nicelabel nicelabel2

 

 

 

 

 

0 Reacties

Time Tracking systeem 4TT biedt volop mogelijkheden

Eigen tijdregistratie systeem

Begin 2016 heeft 4EF onder eigen beheer een nieuw tijdregistratie-systeem ontwikkeld. Tijdregistratie systeem 4ttHet systeem voorziet volledig in de behoeften van eigen medewerkers met betrekking tot het invoeren van hun uren op een intuïtieve, snelle en efficiënte manier. Inmiddels is het tijdregistratie-syteem operationeel onder de korte, pakkende naam 4TT (4EF Time Tracking). De gekozen naam is geheel in stijl met de namen van de andere producten die 4EF reeds heeft ontwikkeld.

4TT logo

Naast een naam die aansluit op de bedrijfsnaam, is er tevens een logo ontwikkeld in de stijl van 4EF. Dit moet er voor zorgen dat look & feel elkaar versterken wanneer de applicatie als losstaand systeem wordt gebruikt.

Eisen en Wensen

Uiteraard zijn er voorafgaand aan de ontwikkeling van het eigen systeem enkele andere tijdregistratie-systemen onder de loep genomen. Een aantal kwamen ‘in de buurt’ van de wensen en eisen die vooraf waren opgesteld, maar misten echter de efficiëntie waarmee 4EF de uren wilde registreren.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste functionele wensen en eisen waar het tijdregistratie-systeem aan dient te voldoen.

Wensen en eisen tijdregistratie systeem

Met bovenstaande functionele wensen en eisen gaan echter ook enkele technische eisen gepaard. Aangezien 4EF het geheel in eigen beheer heeft en ook zelf software ontwikkeld, zijn er met dit als basis een aantal aanvullende wensen/eisen opgesteld.

Technische eisen

Gebruikte tools en methoden 

 1. Om een goed beeld te krijgen van de gewenste functionaliteiten is er allereerst de methode van het StoryBoarding gebruikt. Simpelweg de gewenste oplossing tekenen, zodat de ontwikkelaars een beter beeld krijgen wat de gebruikers graag gerealiseerd wilden zien. De gebruikers krijgen op hun beurt een beter beeld van wat er wel/niet mogelijk is. 
 2. 4EF heeft vervolgens voor de ontwikkeling van 4TT de Scrum-methodiek gehanteerd, welke uitvoerig is beschreven in https://nl.wikipedia.org/wiki/Scrum_(softwareontwikkelmethode).
 3. Daarnaast werd Smartsheet gebruikt voor de opzet en het bijhouden van de algehele planning, features en issues. Hierdoor kon het gehele projectteam (gebruikers, testers, ontwikkelaars) elkaar zo efficiënt mogelijk op de hoogte houden.
 4. Smartsheet voorziet tevens in een Webform zodat gebruikers eventuele issues gelijk vanuit 4TT kunnen indienen. Zodra er hierop iets wordt ingevuld, wordt deze ‘Bug’, ‘Feature’ of ‘Question’ opgenomen op de lijst met issues. Het ontwikkelteam wordt hiervan op de hoogte gebracht, zodat de prioriteit kan worden vastgelegd. Vervolgens kan dit issue worden ingediend als concreet te realiseren issue. 
 5. Door middel van Zapier wordt een koppeling gelegd tussen Smartsheet en Visual Studio Team Services van Microsoft. Dit wordt gedaan om de geaccepteerde issues als Backlog-items aan te maken, die vervolgens opgepakt kunnen worden. Deze cloud-based oplossing werd en wordt nog steeds gebruikt om alle functionaliteiten en wijzigingen op de source-code te ‘tracken’ en zo een volledige historie op te bouwen van alle ontwikkel-werkzaamheden 
 6. 4EF gebruikt voor haar ontwikkelomgeving Microsoft Visual Studio. Deze biedt naast Windows applicaties ook de mogelijkheid om Android, iOS, Webapplicaties en Web services te kunnen maken. Iets waar 4EF volop gebruik van maakt voor andere producten dan 4TT.
 7. De Testers maken onder andere gebruik van de nieuwste mogelijkheden om efficiënt test-issues aan te kunnen maken. Door middel van Exploratory Testing kunnen bijvoorbeeld eenvoudig (gedeeltes van) screenshots en/of video’s worden gemaakt. Deze kunnen toegevoegd worden aan het ingediende issue, zonder dat hiervoor aparte programma’s moeten worden opgestart. Dit kan rechtstreeks in de browser gebeuren, waar de applicatie op dat moment draait. 
 8. Uiteraard kan een robuuste database niet ontbreken om de gegevens vast te leggen en analyses op uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt Microsoft SQL Server gebruikt. 
 9. Door zowel voor de productie als voor de test-omgeving het geheel te hosten via Microsoft Azure, wordt alleen betaald voor het daadwerkelijk gebruik (pay as you go-principe). Bovendien biedt Azure i.c.m. Visual Studio de mogelijkheid om snel en effectief een nieuwe versie over te zetten van de Ontwikkel naar Test, of van Test naar de Productie-omgeving.

Oplossing

Dat de oplossing er anders uitziet, dan het oorspronkelijke StoryBoard, is normaal. Door hernieuwde inzichten kan door middel van de Scrum methodiek het oorspronkelijke idee snel worden aangepast aan de op dat moment geldende eisen en wensen:

4TT oplossing

4TT

Toekomst

4TT draait weliswaar al enige tijd in productie, maar de ontwikkeling van 4TT is nog niet klaar. Inmiddels staat de 4TT – App op het punt van in productie-name. Daarnaast komen er momenteel steeds meer vragen vanuit de gebruikers naar voren (uiteraard via onze eigen Issue-form dat in de cloud draait). Een greep hieruit:

 • Toon missende dagen als potentiële tijdregels wanneer deze binnen het maandoverzicht missen, zodat deze snel ingevuld kunnen worden.
 • Mogelijkheid voor bevoegden om reeds geregistreerde uren van anderen onder bepaalde voorwaarden te kunnen wijzigen.
 • Filter de rapportages op taak-niveau (dus 1 niveau dieper dan momenteel)

Deze worden volgens de aangegeven methode en tools voorzien van prioriteit en feedback en door middel van releases of patches in productie gebracht.

Door dezelfde aanpak te hanteren als bij de ontwikkeling van 4TT, kan 4EF ook voor andere organisaties snel en efficiënt komen tot het gewenste resultaat.

0 Reacties

4EF biedt oplossing voor ‘labelprinter – probleem’ bij Bracamonte

Noodzakelijke etiketten

Berends van Loenen B.V. is een machinefabriek in Apeldoorn. Naast het fabriceren van metalen constructies (en sinds kort ook opvouwbare voetbal-doelen), maken zij ook productielijnen voor het aanbrengen van labels op lopende banden. Door het gebruik van geïntegreerde labelprinters worden de labels, veelal met een hoog tempo, op de producten geplakt.

Bracamonte is een klant van Berends van Loenen B.V.  Zij zijn gespecialiseerd in het fabriceren van dagelijks verse broodjes, banketing en grill assortiment. Productielijnen waar geïntegreerde label-printers de producten voorzien van een onder- en boven-etiket is hierbij dan ook geen luxe, maar noodzaak. Op de etiketten staan naast de ingrediënten ook diverse andere gegevens, zoals barcodes, verpakkingsinstructies, verpakkingsdatum en houdbaarheidsdatum.

Productielijn van slag

Deze gegevens staan opgeslagen in een database en worden door middel van een destijds gemaakt stuk software op zelf aan te passen Nicelabel-templates afgedrukt.

Bij de vervanging van een van deze geïntegreerde printers, deed het probleem zich voor dat deze niet meer goed communiceerde met de destijds op maat gemaakte stuk software. Er was geen mogelijkheid om de leverancier van deze software erbij te betrekken. Gevolg was dat de productielijn waarop deze printer stond geïnstalleerd volledig stil was komen te liggen.

Doordachte analyse & gezond verstand

Berends van Loenen heeft op dat moment de expertise van 4EF erbij geroepen. Door middel van een goed doordachte analyse en vervolgens de traditionele ‘trial & error’-methode toe te passen, konden scenario’s worden uitgesloten. Vervolgens is het probleem gevonden in de printerdriver die op de verkeerde plek met de verkeerde versie was geïnstalleerd.

Gebruikte tools/methoden

 • Zoals in de meeste projecten en problemen waar de hulp van 4EF wordt gevraagd, steekt er 1 tool/methode met kop en schouders boven de andere uit: ‘Het Gezonde Verstand’. Door eenvoudigweg goed naar een probleem te kijken en vervolgens analytisch te werk te gaan om het beoogde doel te bereiken, zijn zaken uit te sluiten en kan naar een oplossing worden toegewerkt.
 • Hoewel dit meestal tot een goede oplossing leidt, is het ook zaak om de klant of opdrachtgever ‘mee te nemen’ in deze denkwijze. Daarnaast dient er ook ruimte te worden gelaten voor de klant of opdrachtgever om gezamenlijk toe te werken aan deze oplossing. Door de stappen en scenario’s vast te leggen in Smartsheet heeft zowel 4EF als Berends van Loenen een duidelijk overzicht in wat de status is op elk moment gedurende dit proces.

Toekomst

Samen met Berends van Loenen is 4EF momenteel bezig om te kijken of een geïntegreerde oplossing gevonden kan worden met Nicelabel Automation, zodat Bracamonte niet meer afhankelijk is van 1 specifieke leverancier m.b.t. het kunnen printen van labels op hun productielijnen. Door Nicelabel Automation hier neer te zetten en vervolgens door eenvoudige en laagdrempelige configuraties toe te passen, is in de toekomst het mogelijk om uitval van de productielijnen te voorkomen.

0 Reacties

4EF is live!

Welkom op de totaal vernieuwde site van 4EF! Overigens is niet alleen onze site vernieuwd; ons logo ook. De vertrouwde 4 is blijven bestaan, maar wel in een strakker jasje. Mooi toch?! Daarnaast zijn we verhuisd naar een nieuw kantoor én zoeken wij nog steeds een nieuwe aanvulling op ons bestaande team. Dat maakt 4 keer nieuw! De oplossingen en diensten die u van ons mag verwachten hebben we wel behouden.

Zo kunt u nog steeds bij ons terecht voor al uw vragen over bedrijfsprocessen en workflow, document management of het bouwen van een maatwerk oplossing. Heeft u hulp nodig in tijden van ondercapaciteit, zoals vakanties, ziekte of een groot project. Wij bieden onze diensten als consultant graag aan en gaan daarbij ook een stapje verder; we denken namelijk altijd met u mee. Zo zitten wij in elkaar.

0 Reacties
Sluit Menu