4Efficiency Services BV

Eigen product registratiesysteem 4EF geïmplementeerd bij Alkor Draka

Eigen product registratiesysteem 4EF geïmplementeerd bij Alkor Draka

Sinds vorig jaar is 4EF bezig met de implementatie van het product 4PR (4EF Productie Registratie) bij Alkor Draka B.V. in Enkhuizen. Alkor Draka B.V. produceert met haar vestigingen in Enkhuizen (NL), Liancourt (FR) en Milan (IT) flexibele PVC folie voor uiteenlopende markten, van multo-map-omslagen tot bioscoopschermen en van afzetlinten tot spanplafonds.

Behoeften gevat in een handige app

Voorheen maakte Alkor Draka B.V. voor haar logistieke processen gebruik van MFGPro. Dit Amerikaanse ERP-systeem is speciaal bedoeld voor de productie-industrie. Wat zij echter misten binnen de functionaliteiten van MFGPro, was een daadwerkelijke registratie van de geproduceerde producten op de operationele werkvloer en van de verbruiken. Met deze gegevens zou het mogelijk zijn om een volledige Track & Trace te realiseren. In navolging van deze behoeften heeft 4EF in eigen beheer een applicatie ontwikkeld; 4PR (4EF Product Registratie). Deze app zorgt er voor dat in één overzichtelijk scherm productie aantallen en uren kunnen worden geboekt.

Soepele overgang naar QAD

Alkor Draka B.V. heeft ervoor gekozen om MFGPro uit te faseren en over te stappen naar de opvolger ervan: QAD ERP. Deze volledig cloud gebaseerde software moest ook worden geïntegreerd in onze veel gebruikte applicatie 4PR. Daarnaast diende door deze overgang ook een flink aantal andere aspecten te worden opgepakt: de volledige datamigratie, het configureren van nieuwe labels voor de finished en semi-finished producten, het oplijnen van de documenten voor de nieuwe omgeving en het aanleveren en configureren van nieuwe label-printers. Kortom een veelomvattend project met onvoorziene aspecten op zowel het projectmatige- als het technische vlak.

Gebruikte tools & methoden

Project Management

  • Voor het projectmanagement-aspect van dit project gebruikt 4EF de tool Smartsheet.Afbeelding 3 - Smartsheet-Project Management
  • Tevens wordt Smartsheet gebruikt om de technische details tussen de verschillende partijen af te stemmenAfbeelding 4 - Technische Details 1 Afbeelding 4 - Technische Details 2
  • Daarnaast wordt Smartsheet gebruikt om als agenda te dienen tijdens de vele meetings. Zodoende is op een eenduidige wijze vast te leggen, wat de agendapunten zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer de specifieke taak dient te zijn afgerond. Bovendien kan bij elke sheet binnen Smartsheet opgenomen worden of er op basis van de ingevoerde gegevens, reminders dienen te worden verstuurd. Op deze manier wordt iedereen binnen het project er aan herinnerd dat er nog taken voor hem/haar open staan.Afbeelding 5 - Smartsheet Meeting

Labelprinting

Afbeelding 10 - StreamserveAlkor Draka maakte in het verleden gebruik van eigen programmacodes om door middel van X en Y coördinaten, documenten samen te stellen die vervolgens naar een A4 printer (met stickervellen) werden gestuurd.

Het gevolg was dat bij elke een kleine wijziging van het gewenste resultaat, deze code diende te worden aangepast. Bovendien printen ze alleen Pallet-labels. De rol en koker-labels werden met de hand geschreven, en uiteraard niet voorzien van een barcode. Dit speelde fouten en onduidelijkheden in de hand.

Nicelabel is één van de softwarepakketten waar 4EF reseller van is. Een geheel van Afbeelding 7 - Nicelabeloplossingen dat niet alleen de mogelijkheid biedt om labels visueel te ontwerpen, maar ook te managen. Labels kunnen hiermee zodanig intelligent worden gemaakt, dat deze keer op keer kunnen worden aangestuurd met andere waarden (waardoor het uiterlijk van de labels op basis van deze gegevens wijzigt), maar tevens naar gewenste printers gestuurd kunnen worden.

Afbeelding 6 - Nicelabel

Daarnaast is door middel Nicelabel Automation de mogelijkheid geboden om snel te kunnen ‘batch-printen’ naar de verschillende label-printers die bij elke productielijn staan opgesteld en naar de pallet-printers die op de verschillende wikkel-locaties staan.

Afbeelding 8 - Nicelabel Automation Afbeelding 9 - cl4nx

Overigens heeft Alkor Draka via 4EF de nieuwste labelprinters van het merk SATO aangeschaft. 4EF weet welke configuraties en mogelijkheden deze printers bieden. Bovendien beveelt NiceLabel zelf deze ook aan en heeft speciaal printerdrivers geschreven die samen met deze printers optimaal kunnen presteren, om maximaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten.

Streamserve

Als er documenten werden gegenereerd, werd dit gedaan door jobfiles (met gegevens) klaar te zetten die vervolgens door Streamserve werden opgepakt. Met de overgang van MFGPro naar QAD zijn de gegenereerde gegevens voor een groot gedeelte anders geworden. Streamserve moest echter nog steeds dezelfde documenten genereren.

4EF heeft hiervoor een vertaalmodule geschreven zodat met minimale aanpassingen aan Streamserve zowel de door MFGPro gegenereerde jobfiles als de door QAD gegenereerde jobfiles kunnen worden verwerkt.

Productie Registratie

Afbeelding 11 - 4PR

De tool die momenteel wordt gebruikt om productie registratie te kunnen doen op de werkvloer, 4PR (4EF Productie Registratie), is destijds gemaakt door 4EF. Met de overgang van MFGPro naar QAD, diende ook deze aangepast te worden om te kunnen draaien in de cloud-omgeving. Naast dat de basis diende te worden omgezet om met QAD  te kunnen koppelen i.p.v. met MFGPro, dienden er nog meer functionaliteiten ingebouwd te worden, o.a.:

  • De communicatie diende door middel van Qxtend te lopen i.p.v. rechtstreeks via de ‘oude’ CIM-methode.
  • Meertaligheid, om er voor te zorgen dat zowel de Nederlandse, als Franse en Italiaanse medewerker in zijn/haar eigen taal het programma kan gebruiken.
  • Rol- en koker-labels dienden te worden geprint m.b.v. Nicelabel Automation.
  • Enkele changes, waaronder een aparte menu-optie: Inkoop-order-ontvangst.Afbeelding 12 - Prodreg

Toekomst

Alkor Draka in Enkhuizen gaat volgens planning na de zomer van 2016 live met de nieuwste versie van QAD en daarmee ook live met de aanpassingen die 4EF heeft doorgevoerd. De andere vestigingen van Alkor Draka, kijken vol verwachting naar de verrichtingen en resultaten die daarmee gepaard gaan.

4EF kan er ook zorg voor dragen dat de complexiteit welke bovenstaand project met zich meebrengt, ook binnen uw organisatie wordt adequaat wordt opgepakt. Kijk eens voor de mogelijkheden en andere interessante ‘cases’ op onze website.

 

 

Sluit Menu