4Efficiency Services BV

Eigen product registratiesysteem 4EF geïmplementeerd bij Alkor Draka

Sinds vorig jaar is 4EF bezig met de implementatie van het product 4PR (4EF Productie Registratie) bij Alkor Draka B.V. in Enkhuizen. Alkor Draka B.V. produceert met haar vestigingen in Enkhuizen (NL), Liancourt (FR) en Milan (IT) flexibele PVC folie voor uiteenlopende markten, van multo-map-omslagen tot bioscoopschermen en van afzetlinten tot spanplafonds.

Behoeften gevat in een handige app

Voorheen maakte Alkor Draka B.V. voor haar logistieke processen gebruik van MFGPro. Dit Amerikaanse ERP-systeem is speciaal bedoeld voor de productie-industrie. Wat zij echter misten binnen de functionaliteiten van MFGPro, was een daadwerkelijke registratie van de geproduceerde producten op de operationele werkvloer en van de verbruiken. Met deze gegevens zou het mogelijk zijn om een volledige Track & Trace te realiseren. In navolging van deze behoeften heeft 4EF in eigen beheer een applicatie ontwikkeld; 4PR (4EF Product Registratie). Deze app zorgt er voor dat in één overzichtelijk scherm productie aantallen en uren kunnen worden geboekt.

Soepele overgang naar QAD

Alkor Draka B.V. heeft ervoor gekozen om MFGPro uit te faseren en over te stappen naar de opvolger ervan: QAD ERP. Deze volledig cloud gebaseerde software moest ook worden geïntegreerd in onze veel gebruikte applicatie 4PR. Daarnaast diende door deze overgang ook een flink aantal andere aspecten te worden opgepakt: de volledige datamigratie, het configureren van nieuwe labels voor de finished en semi-finished producten, het oplijnen van de documenten voor de nieuwe omgeving en het aanleveren en configureren van nieuwe label-printers. Kortom een veelomvattend project met onvoorziene aspecten op zowel het projectmatige- als het technische vlak.

Gebruikte tools & methoden

Project Management

 • Voor het projectmanagement-aspect van dit project gebruikt 4EF de tool Smartsheet.Afbeelding 3 - Smartsheet-Project Management
 • Tevens wordt Smartsheet gebruikt om de technische details tussen de verschillende partijen af te stemmenAfbeelding 4 - Technische Details 1 Afbeelding 4 - Technische Details 2
 • Daarnaast wordt Smartsheet gebruikt om als agenda te dienen tijdens de vele meetings. Zodoende is op een eenduidige wijze vast te leggen, wat de agendapunten zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is en wanneer de specifieke taak dient te zijn afgerond. Bovendien kan bij elke sheet binnen Smartsheet opgenomen worden of er op basis van de ingevoerde gegevens, reminders dienen te worden verstuurd. Op deze manier wordt iedereen binnen het project er aan herinnerd dat er nog taken voor hem/haar open staan.Afbeelding 5 - Smartsheet Meeting

Labelprinting

Afbeelding 10 - StreamserveAlkor Draka maakte in het verleden gebruik van eigen programmacodes om door middel van X en Y coördinaten, documenten samen te stellen die vervolgens naar een A4 printer (met stickervellen) werden gestuurd.

Het gevolg was dat bij elke een kleine wijziging van het gewenste resultaat, deze code diende te worden aangepast. Bovendien printen ze alleen Pallet-labels. De rol en koker-labels werden met de hand geschreven, en uiteraard niet voorzien van een barcode. Dit speelde fouten en onduidelijkheden in de hand.

Nicelabel is één van de softwarepakketten waar 4EF reseller van is. Een geheel van Afbeelding 7 - Nicelabeloplossingen dat niet alleen de mogelijkheid biedt om labels visueel te ontwerpen, maar ook te managen. Labels kunnen hiermee zodanig intelligent worden gemaakt, dat deze keer op keer kunnen worden aangestuurd met andere waarden (waardoor het uiterlijk van de labels op basis van deze gegevens wijzigt), maar tevens naar gewenste printers gestuurd kunnen worden.

Afbeelding 6 - Nicelabel

Daarnaast is door middel Nicelabel Automation de mogelijkheid geboden om snel te kunnen ‘batch-printen’ naar de verschillende label-printers die bij elke productielijn staan opgesteld en naar de pallet-printers die op de verschillende wikkel-locaties staan.

Afbeelding 8 - Nicelabel Automation Afbeelding 9 - cl4nx

Overigens heeft Alkor Draka via 4EF de nieuwste labelprinters van het merk SATO aangeschaft. 4EF weet welke configuraties en mogelijkheden deze printers bieden. Bovendien beveelt NiceLabel zelf deze ook aan en heeft speciaal printerdrivers geschreven die samen met deze printers optimaal kunnen presteren, om maximaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteiten.

Streamserve

Als er documenten werden gegenereerd, werd dit gedaan door jobfiles (met gegevens) klaar te zetten die vervolgens door Streamserve werden opgepakt. Met de overgang van MFGPro naar QAD zijn de gegenereerde gegevens voor een groot gedeelte anders geworden. Streamserve moest echter nog steeds dezelfde documenten genereren.

4EF heeft hiervoor een vertaalmodule geschreven zodat met minimale aanpassingen aan Streamserve zowel de door MFGPro gegenereerde jobfiles als de door QAD gegenereerde jobfiles kunnen worden verwerkt.

Productie Registratie

Afbeelding 11 - 4PR

De tool die momenteel wordt gebruikt om productie registratie te kunnen doen op de werkvloer, 4PR (4EF Productie Registratie), is destijds gemaakt door 4EF. Met de overgang van MFGPro naar QAD, diende ook deze aangepast te worden om te kunnen draaien in de cloud-omgeving. Naast dat de basis diende te worden omgezet om met QAD  te kunnen koppelen i.p.v. met MFGPro, dienden er nog meer functionaliteiten ingebouwd te worden, o.a.:

 • De communicatie diende door middel van Qxtend te lopen i.p.v. rechtstreeks via de ‘oude’ CIM-methode.
 • Meertaligheid, om er voor te zorgen dat zowel de Nederlandse, als Franse en Italiaanse medewerker in zijn/haar eigen taal het programma kan gebruiken.
 • Rol- en koker-labels dienden te worden geprint m.b.v. Nicelabel Automation.
 • Enkele changes, waaronder een aparte menu-optie: Inkoop-order-ontvangst.Afbeelding 12 - Prodreg

Toekomst

Alkor Draka in Enkhuizen gaat volgens planning na de zomer van 2016 live met de nieuwste versie van QAD en daarmee ook live met de aanpassingen die 4EF heeft doorgevoerd. De andere vestigingen van Alkor Draka, kijken vol verwachting naar de verrichtingen en resultaten die daarmee gepaard gaan.

4EF kan er ook zorg voor dragen dat de complexiteit welke bovenstaand project met zich meebrengt, ook binnen uw organisatie wordt adequaat wordt opgepakt. Kijk eens voor de mogelijkheden en andere interessante ‘cases’ op onze website.

 

 

0 Reacties

NiceLabel in een nieuw jasje!

25 jaar ervaring in één update
Vol trots heeft NiceLabel onlangs haar nieuwe software platform ‘NiceLabel 2017’ én nieuwe productlijn gelanceerd. De lijn stelt u in staat zelf uw labels te ontwerpen, maar herbergt ook hoogwaardige label management oplossingen. Niets nieuws zou u denken. Echter, zijn de noviteiten gebaseerd op 25 jaar branche ervaring. Het is weloverwogen en na uitvoerig ontwikkelen en testen gelanceerd. Deze nieuwe technologie ziet er niet alleen beter uit, maar geeft inzicht in unieke bedrijfsvoordelen.

Doe meer, met minder
Het nieuwe platform is gebaseerd op het principe van NiceLabel: “Doe Meer. Sneller. Met Minder.” De nieuwe, verbeterde NiceLabel software stelt u in staat om hoogwaardige, oplossingen met hoog rendement te ontwikkelen met een maximale print capaciteit. De technologie van NiceLabel komt tegemoet aan de behoefte van haar gebruikers om te printen in de breedste zin van het woord.

NiceLabel voor uw labels?
Wat er nieuw is aan de ‘NiceLabel 2017’? We kunnen beter stellen: Wat niet?! Ze hebben alles op de kop gegooid en alleen de beste software is behouden. Om te kijken of het relevant is voor uw bedrijf informeren wij graag over NiceLabel. Liever eerst zelf kijken of het vernieuwde NiceLabel iets voor u is? Bekijk dan hier de noviteiten.

Tijd voor een update!
Bent u al gebruiker van NiceLabel? Dan is het tijd voor een update. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

0 Reacties

Meten is weten bij RPC Bebo Deventer

 

RPC Bebo is marktleider in het produceren van thermo geformeerde verpakkingen en levert verpakkingsoplossing aan de levensmiddelenindustrie. Bij RPC Bebo in Deventer wordt geproduceerd voor de CFP-markt en worden de koffie cups van Dolce Gusto geproduceerd.

Van arbeidsintensief naar efficiënt

De productieorganisatie werd via de planning aangestuurd door de werkvoorbereiding. Werkvoorbereiding printte op volgorde van de op dat moment bekende planning voor alle machines de werkorder documenten en labels uit. Aan de lijn pakte de operator de eerstvolgende te produceren werkorder, documenten en labels om de productie van die werkorder te starten.

Deze werkwijze leek efficiënt, maar was niet flexibel bij wijzigen van de planning. Hierdoor konden problemen ontstaan bij de productie en ontstonden fouten. Daarnaast was deze werkwijze arbeidsintensief. Bij het produceren hield de operator diverse statistieken handmatig bij. Deze werden achteraf, eveneens handmatig, in het systeem gezet waardoor de kans op fouten toenam.

Koppelingen met SAP, DPS & Nicelabel

De oplossing is geboden door het planningssysteem (SAP) te koppelen aan het productie registratiesysteem (DPS). Hierdoor komt de planning digitaal beschikbaar aan de lijn voor de operator. Documenten die aan de productie opdracht gekoppeld zijn worden digitaal beschikbaar gesteld en kunnen door de operator zelf uitgeprint worden. Door DPS te koppelen aan het labelprint programma Nicelabel-Automation, worden altijd de juiste labels die bij de werkorders horen geprint.

Voor de productie registratie is DPS aangesloten aan een aantal sensoren in de machine. Op deze wijze worden snelheden, stilstand tijden en uitval geregistreerd. Valt de machine stil, dan dient de operator de reden van deze stilstand op te geven. Op deze wijze ontstaat een accurate storingsregistratie. In de toekomst wordt het systeem uitgebreid met kwaliteitsregistratie en worden de geregistreerde aantallen geregistreerd in SAP.

Gebruikte tools

DPS van Dualtask
“Meten is weten”. Het DPS-systeem meet en registreert alles. Hierdoor krijgt u grip op het gehele productieproces. DPS brengt realtime het productieproces in beeld. Dit zorgt voor meer productie met minder middelen en dus meer efficiency. Naast een hogere productkwaliteit en minder afval, wordt de kans op verlies door stilstand gereduceerd. Behalve deze directe voordelen zijn er ook indirecte voordelen: doordat er constant wordt gemeten wat er gebeurt, is de flexibiliteit van uw productie hoger en is er sprake van kortere doorlooptijden.

Productregistratie
Alle productiegegevens worden automatisch door het DPS-systeem opgeslagen. Op deze manier kunt u altijd terugzien wat de start- en stoptijden waren van productieopdrachten. Ook kunt u de diverse tellingen, verbruiken, cyclustijden en redenen van stilstand bekijken.

productreg

productreg2

Met dank aan de overzichtelijke rapportages en analysemogelijkheden kunt u direct zien wat het effect is van genomen acties en waar eventuele verliezen zich nog bevinden. Daarnaast is het mogelijk om diverse randapparatuur, zoals printers en PLC’s, direct aan te sturen.

Realtime OEE
De module Overall Equipment Effectiveness (OEE) zorgt ervoor dat verliezen per machine, afdeling, ploeg of order, direct zichtbaar zijn. Hierdoor heeft u een indicatie van hoe effectief er wordt omgegaan met de machines.

Oee

Orderplanning
In uw ERP-systeem of planningspakket worden planningen aangemaakt om verkoop- of voorraadorders te verwerken. DPS maakt het mogelijk om deze tijdsindeling rechtstreeks naar de gewenste productielijn te sturen. Er is geen papier meer nodig. De planning kan direct op de werkvloer worden overgenomen. Ook aanvullende productinformatie kan meteen worden ingezien.

orderplanning

Ordertracering
Behalve een overzichtelijke planning, is ook het in inzichtelijk houden van alle relevante grondstof, materiaal, en uitvalstromen essentieel. Welke grondstof is wanneer verbruikt en in welke order? Wanneer hebben kwaliteitsrondes plaatsgevonden? En welke machine-instellingen zijn gebruikt bij dat ene specifieke product? DPS ordertracering helpt u om deze vragen snel en eenvoudig te beantwoorden.

Kwaliteit
Niet alleen de orders, maar ook de werkzaamheden door het personeel kunnen worden getraceerd. Medewerkers kunnen aangeven welke taken zij gaan uitvoeren of hebben uitgevoerd. Ook kunt u historische informatie bekijken die belangrijk is bij interne verbeterprocessen of bij inspecties van controlerende en certificerende instanties.

Kortom, met DPS heeft u grip op alle onderdelen van het productieproces. Als u weet wat er speelt, kunt u doelgericht verbeteringen aanbrengen.

Nicelabel
Het juiste label bij de juiste werkorder. Op afroep beschikbaar én desgewenst aan te passen? Dat vraagt om flexibiliteit en betrouwbaarheid. Daarom hebben we hier Nicelabel ook toegepast.

nicelabel nicelabel2

 

 

 

 

 

0 Reacties

Time Tracking systeem 4TT biedt volop mogelijkheden

Eigen tijdregistratie systeem

Begin 2016 heeft 4EF onder eigen beheer een nieuw tijdregistratie-systeem ontwikkeld. Tijdregistratie systeem 4ttHet systeem voorziet volledig in de behoeften van eigen medewerkers met betrekking tot het invoeren van hun uren op een intuïtieve, snelle en efficiënte manier. Inmiddels is het tijdregistratie-syteem operationeel onder de korte, pakkende naam 4TT (4EF Time Tracking). De gekozen naam is geheel in stijl met de namen van de andere producten die 4EF reeds heeft ontwikkeld.

4TT logo

Naast een naam die aansluit op de bedrijfsnaam, is er tevens een logo ontwikkeld in de stijl van 4EF. Dit moet er voor zorgen dat look & feel elkaar versterken wanneer de applicatie als losstaand systeem wordt gebruikt.

Eisen en Wensen

Uiteraard zijn er voorafgaand aan de ontwikkeling van het eigen systeem enkele andere tijdregistratie-systemen onder de loep genomen. Een aantal kwamen ‘in de buurt’ van de wensen en eisen die vooraf waren opgesteld, maar misten echter de efficiëntie waarmee 4EF de uren wilde registreren.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste functionele wensen en eisen waar het tijdregistratie-systeem aan dient te voldoen.

Wensen en eisen tijdregistratie systeem

Met bovenstaande functionele wensen en eisen gaan echter ook enkele technische eisen gepaard. Aangezien 4EF het geheel in eigen beheer heeft en ook zelf software ontwikkeld, zijn er met dit als basis een aantal aanvullende wensen/eisen opgesteld.

Technische eisen

Gebruikte tools en methoden 

 1. Om een goed beeld te krijgen van de gewenste functionaliteiten is er allereerst de methode van het StoryBoarding gebruikt. Simpelweg de gewenste oplossing tekenen, zodat de ontwikkelaars een beter beeld krijgen wat de gebruikers graag gerealiseerd wilden zien. De gebruikers krijgen op hun beurt een beter beeld van wat er wel/niet mogelijk is. 
 2. 4EF heeft vervolgens voor de ontwikkeling van 4TT de Scrum-methodiek gehanteerd, welke uitvoerig is beschreven in https://nl.wikipedia.org/wiki/Scrum_(softwareontwikkelmethode).
 3. Daarnaast werd Smartsheet gebruikt voor de opzet en het bijhouden van de algehele planning, features en issues. Hierdoor kon het gehele projectteam (gebruikers, testers, ontwikkelaars) elkaar zo efficiënt mogelijk op de hoogte houden.
 4. Smartsheet voorziet tevens in een Webform zodat gebruikers eventuele issues gelijk vanuit 4TT kunnen indienen. Zodra er hierop iets wordt ingevuld, wordt deze ‘Bug’, ‘Feature’ of ‘Question’ opgenomen op de lijst met issues. Het ontwikkelteam wordt hiervan op de hoogte gebracht, zodat de prioriteit kan worden vastgelegd. Vervolgens kan dit issue worden ingediend als concreet te realiseren issue. 
 5. Door middel van Zapier wordt een koppeling gelegd tussen Smartsheet en Visual Studio Team Services van Microsoft. Dit wordt gedaan om de geaccepteerde issues als Backlog-items aan te maken, die vervolgens opgepakt kunnen worden. Deze cloud-based oplossing werd en wordt nog steeds gebruikt om alle functionaliteiten en wijzigingen op de source-code te ‘tracken’ en zo een volledige historie op te bouwen van alle ontwikkel-werkzaamheden 
 6. 4EF gebruikt voor haar ontwikkelomgeving Microsoft Visual Studio. Deze biedt naast Windows applicaties ook de mogelijkheid om Android, iOS, Webapplicaties en Web services te kunnen maken. Iets waar 4EF volop gebruik van maakt voor andere producten dan 4TT.
 7. De Testers maken onder andere gebruik van de nieuwste mogelijkheden om efficiënt test-issues aan te kunnen maken. Door middel van Exploratory Testing kunnen bijvoorbeeld eenvoudig (gedeeltes van) screenshots en/of video’s worden gemaakt. Deze kunnen toegevoegd worden aan het ingediende issue, zonder dat hiervoor aparte programma’s moeten worden opgestart. Dit kan rechtstreeks in de browser gebeuren, waar de applicatie op dat moment draait. 
 8. Uiteraard kan een robuuste database niet ontbreken om de gegevens vast te leggen en analyses op uit te kunnen voeren. Hiervoor wordt Microsoft SQL Server gebruikt. 
 9. Door zowel voor de productie als voor de test-omgeving het geheel te hosten via Microsoft Azure, wordt alleen betaald voor het daadwerkelijk gebruik (pay as you go-principe). Bovendien biedt Azure i.c.m. Visual Studio de mogelijkheid om snel en effectief een nieuwe versie over te zetten van de Ontwikkel naar Test, of van Test naar de Productie-omgeving.

Oplossing

Dat de oplossing er anders uitziet, dan het oorspronkelijke StoryBoard, is normaal. Door hernieuwde inzichten kan door middel van de Scrum methodiek het oorspronkelijke idee snel worden aangepast aan de op dat moment geldende eisen en wensen:

4TT oplossing

4TT

Toekomst

4TT draait weliswaar al enige tijd in productie, maar de ontwikkeling van 4TT is nog niet klaar. Inmiddels staat de 4TT – App op het punt van in productie-name. Daarnaast komen er momenteel steeds meer vragen vanuit de gebruikers naar voren (uiteraard via onze eigen Issue-form dat in de cloud draait). Een greep hieruit:

 • Toon missende dagen als potentiële tijdregels wanneer deze binnen het maandoverzicht missen, zodat deze snel ingevuld kunnen worden.
 • Mogelijkheid voor bevoegden om reeds geregistreerde uren van anderen onder bepaalde voorwaarden te kunnen wijzigen.
 • Filter de rapportages op taak-niveau (dus 1 niveau dieper dan momenteel)

Deze worden volgens de aangegeven methode en tools voorzien van prioriteit en feedback en door middel van releases of patches in productie gebracht.

Door dezelfde aanpak te hanteren als bij de ontwikkeling van 4TT, kan 4EF ook voor andere organisaties snel en efficiënt komen tot het gewenste resultaat.

0 Reacties

4EF biedt oplossing voor ‘labelprinter – probleem’ bij Bracamonte

Noodzakelijke etiketten

Berends van Loenen B.V. is een machinefabriek in Apeldoorn. Naast het fabriceren van metalen constructies (en sinds kort ook opvouwbare voetbal-doelen), maken zij ook productielijnen voor het aanbrengen van labels op lopende banden. Door het gebruik van geïntegreerde labelprinters worden de labels, veelal met een hoog tempo, op de producten geplakt.

Bracamonte is een klant van Berends van Loenen B.V.  Zij zijn gespecialiseerd in het fabriceren van dagelijks verse broodjes, banketing en grill assortiment. Productielijnen waar geïntegreerde label-printers de producten voorzien van een onder- en boven-etiket is hierbij dan ook geen luxe, maar noodzaak. Op de etiketten staan naast de ingrediënten ook diverse andere gegevens, zoals barcodes, verpakkingsinstructies, verpakkingsdatum en houdbaarheidsdatum.

Productielijn van slag

Deze gegevens staan opgeslagen in een database en worden door middel van een destijds gemaakt stuk software op zelf aan te passen Nicelabel-templates afgedrukt.

Bij de vervanging van een van deze geïntegreerde printers, deed het probleem zich voor dat deze niet meer goed communiceerde met de destijds op maat gemaakte stuk software. Er was geen mogelijkheid om de leverancier van deze software erbij te betrekken. Gevolg was dat de productielijn waarop deze printer stond geïnstalleerd volledig stil was komen te liggen.

Doordachte analyse & gezond verstand

Berends van Loenen heeft op dat moment de expertise van 4EF erbij geroepen. Door middel van een goed doordachte analyse en vervolgens de traditionele ‘trial & error’-methode toe te passen, konden scenario’s worden uitgesloten. Vervolgens is het probleem gevonden in de printerdriver die op de verkeerde plek met de verkeerde versie was geïnstalleerd.

Gebruikte tools/methoden

 • Zoals in de meeste projecten en problemen waar de hulp van 4EF wordt gevraagd, steekt er 1 tool/methode met kop en schouders boven de andere uit: ‘Het Gezonde Verstand’. Door eenvoudigweg goed naar een probleem te kijken en vervolgens analytisch te werk te gaan om het beoogde doel te bereiken, zijn zaken uit te sluiten en kan naar een oplossing worden toegewerkt.
 • Hoewel dit meestal tot een goede oplossing leidt, is het ook zaak om de klant of opdrachtgever ‘mee te nemen’ in deze denkwijze. Daarnaast dient er ook ruimte te worden gelaten voor de klant of opdrachtgever om gezamenlijk toe te werken aan deze oplossing. Door de stappen en scenario’s vast te leggen in Smartsheet heeft zowel 4EF als Berends van Loenen een duidelijk overzicht in wat de status is op elk moment gedurende dit proces.

Toekomst

Samen met Berends van Loenen is 4EF momenteel bezig om te kijken of een geïntegreerde oplossing gevonden kan worden met Nicelabel Automation, zodat Bracamonte niet meer afhankelijk is van 1 specifieke leverancier m.b.t. het kunnen printen van labels op hun productielijnen. Door Nicelabel Automation hier neer te zetten en vervolgens door eenvoudige en laagdrempelige configuraties toe te passen, is in de toekomst het mogelijk om uitval van de productielijnen te voorkomen.

0 Reacties

Customer Case: ERP Migration MFG/PRO 9.0 -> QAD 2016EE

Data Migration using automated QXtend data loading

For one of our customers we implemented an automated process and set of tools to perform data migration for QAD ERP implementation and upgrade projects.

You can apply for more information about QXtend at the end of this article. First we’ll give you some example software and overview of the migration process. This template consists of the following objects:

 • Business Relations for Customers (including Addresses and Contacts)
  QDoc: bbusinessrelation
 • Debtors
  QDoc: bdebtor
 • Debtor ShipTo Address
  QDoc: bdebtorshipto
 • Customer Data (2.1.1)
  QDoc: maintainCustomerData
 • Business Relations for Suppliers (including Addresses and Contacts)
  QDoc: bbusinessrelation
 • Creditors
  QDoc: bcreditor
 • Supplier Data (2.3.1)
  QDoc: maintainSupplierData
 • Items
  QDoc: maintainItemMaster
 • Item Costing
  QDoc: maintainItemCost
 • Item Profiles (Item Attributes)
  QDoc: maintainItemProfile
 • Routings
  QDoc: maintainRouting
 • BOM’s
  QDoc: maintainProductStructure
 • ProductionLine Items/Details
  QDoc: maintainProductionLine
 • Commodity Codes (IntraStat)
  QDoc: maintainControlledItem /
  maintainCommodityCode
 • Customer Item
  QDoc: maintainCustomerItem
 • Supplier Item
  QDoc: maintainSupplierItem

Off course there is more.

Export

The export scripts are running against the old environment and simply fill temp-tables which are exported to dump-files for automated loading with QAD and also to CSV-files for manual loading with Excelerator (for testing purposes).

pic1

Import

The main code-part is telling what entities should be loaded:

pic2

Example procedure to send customer-item data to Qxtend.

pic3

Example code for back-end definitions:

pic4

Known issues

 • Issues with extended character sets. Often converts needed between codepages.
 • Take care of locking when loading with QXtend. Check on locks before sending messages.
 • Very incidentally (< 0,05%) messaging does not technically succeed. Automated retry needed.

Process

pic5

TRADEMARK NOTICE: “QAD”, “QXtend”, “Excelerator”, “QAD2016EE” and “MFG/PRO” are registered trademarks of QAD Inc.

If you would like to see some more example code or have any questions on the usage of QXtend for automated mass data loading, please fill in the contactform below and we will contact you.

Name (required)

E-mail (required)

Subject

Your message

 

0 Reacties

4EF verbetert haar ‘efficiency’ met 50% 

Het team van 4EF weet alles van efficiënte processen. Zij zijn gespecialiseerd in maatwerkoplossingen voor ERP-systemen, labeling en business intelligence en weten resultaatgerichte oplossingen te bieden voor haar klanten. Om alle werkzaamheden en projecten van dit team van specialisten goed te kunnen monitoren en bij te sturen, vertrouwt 4EF op de functionaliteiten van Smartsheet. Deze cloud-based project –en portfoliomanagement oplossing vormt het hart van het management en de operaties van 4EF.

“De investering in Smartsheet heeft zich al snel uitbetaald: Binnen 1 maand hadden wij meer inzicht verkregen dan in de jaren ervoor. Vooral op het gebied van kosten, strategische beslissingen en interne & externe communicatie. Onze eigen efficiëntie is in die periode zelfs gegroeid met 50%!”

Maaik Meijerink
Project Portfolio Manager and Technical Consultant

Voordat Smartsheet haar intrede deed binnen 4EF, is er een onderzoek gedaan naar de oplossingen die er op dat moment in de markt aanwezig waren. Uiteraard waren er van te voren doelen gesteld m.b.t. de oplossing:

Het artikel nog eens rustig nalezen? Dat kan! Download het hier.

0 Reacties

4EF Reseller van Nicelabel

4EF is reseller van NiceLabel. Gedurende een aantal jaren maken we reeds gebruik van de mogelijkheden om geautomatiseerd labels (ook wel etiketten genoemd) te printen vanuit verschillende standaard -en maatwerk-software. Deze labels werden veelal door middel van geprogrammeerde modules gegenereerd. Aan de buitenkant wellicht mooi om te zien, maar ‘onder de motorkap’ diende ‘het wiel altijd opnieuw uitgevonden te worden’, door het uitprogrammeren van de gewenste functionaliteiten.

4EF biedt naast de mogelijkheden die Nicelabel heeft, ook de ervaring in het ontwerpen, implementeren en onderhouden van uw gelabeliseerde omgeving. We hebben tevens ogenschijnlijk onmogelijke problemen die omgevingen met zich meebrachten, op een doordachte en efficiënte wijze kunnen oplossen. Lees hier alles over de mogelijkheden van Nicelabel!

0 Reacties

Geluk kan je vermenigvuldigen door het te delen

Elk jaar steunen wij een goed doel door middel van een financiële donatie. Voor ons is het belangrijk dat het een nationaal doel is en het bovendien kinderen op wat voor manier dan ook helpt, beter maakt, stimuleert of gelukkig maakt.

In 2016 hebben wij gekozen voor CliniClowns. De clowns met de welbekende rode neus die er persoonlijk voor zorgen dat zieke kinderen weer eventjes kind kunnen zijn. Even ontsnappen aan de zorgen en de reden waarom ze niet kunnen wat ze eerder wel deden. Het kind en de situatie zijn altijd het vertrekpunt. Elk kind heeft zijn eigen verhaal. CliniClowns kijkt per kind naar wat het wél kan. Soms is dat groots en meeslepen, een andere keer klein en subtiel. Alles voor een lach!

Inmiddels bezoeken zo’n 67 clowns ruim 100 ziekenhuizen en andere instellingen door heel Nederland. Wil jij ook een bijdrage leveren? Kijk dan op deze site naar de mogelijkheden.

 

0 Reacties

Maaik Meijerink; welkom!

Sinds augustus is ons bestaande team uitgebreid met Maaik Meijerink. Maaik is zijn carrière begonnen als programmeur binnen de ICT-branche. Zelf zegt hij hierover “van jongs af aan hebben mijn interesses altijd gelegen bij het uitdenken, construeren en verbeteren van softwareprogramma’s.” Hierbij heeft hij vooral gewerkt met Management Informatie Systemen, waarbij het goede verloop van de processen cruciaal waren bij de diverse organisaties.

Doordat hij steeds vaker te maken kreeg met projecten die om verschillende redenen niet meer voldeden aan de beoogde tijd, budget, kwaliteit en scope, is zijn focus steeds meer op de aspecten van het teammanagement en projectmanagement komen te liggen. Hierbij komt vooral het benutten van de kwaliteiten van de verschillende team-en projectleden naar voren. Maar ook het coachen, beoordelen en werken aan de verbeteringen die noodzakelijk zijn om het vooraf afgesproken resultaat te behalen, vormen zeer belangrijke onderdelen.

Binnen de projecten die hij als teamleider, projectmanager, projectcoördinator en als project management officer, maar vooral spin-in-het-web heeft mogen begeleiden, informeerde hij de stakeholders, gebruikers, teamleden en andere belanghebbenden, zodat de verwachtingen met de resultaten overeenkomen. Een prettige bijkomstigheid is dat hij ook mee kan praten en denken met de technische mensen binnen een team. Dit vanwege zijn ervaring met software-ontwikkeling, -release, -implementatie en -onderhoud.

Binnen 4EF gaat Maaik zich, naast het begeleiden van en plannen van projecten, bezig houden met de opzet en structuur van het project portfolio management, de interne ISO certificatie en net als de andere collega’s neemt het programmeren aan bestaande en nieuwe producten ook de nodige tijd in beslag.

0 Reacties
Sluit Menu