4Efficiency Services BV

Proces te allen tijde operationeel dankzij Change & Incident Management

Proces te allen tijde operationeel dankzij Change & Incident Management

Hoe je wijzigingen succesvol doorvoert en incidenten kunt voorspellen
Change & Incident management is een van de diensten die wij op detacheringsbasis uitvoeren bij klanten. Belangrijke diensten die ervoor zorgen dat het proces vrijwel altijd operationeel is.
Om wijzigingen binnen een organisatie gecontroleerd te laten verlopen is het Change management geïmplementeerd. Hierbij worden wijzigingen gepland, uitgevoerd en gecontroleerd. Afwijkingen of problemen die het proces verstoren kunnen door vrijwel direct worden geëlimineerd. In praktijk merkt de organisatie er niets van, want een succesvolle change zal de operatie van een werkend proces niet verstoren.

Eerst testen, dan doen
Om ervoor te zorgen dat de change ook daadwerkelijk soepel verloopt werken we altijd volgens het principe: Plan, Do, Check en Act. Dit is een continu proces, waar een gedegen testplan onderdeel van is. Alvorens het definitieve plan wordt vrijgegeven is het noodzakelijk om te testen, te kijken of het plan het gewenste effect oplevert én of het proces hierdoor niet wordt verstoord.

Voorbereiden op een incident
Uit de naam kan het al worden afgeleid: Incident management is niet te plannen. Dat zou je denken. In praktijk kan men zich wel degelijk voorbereiden op storingen. We weten tenslotte allemaal dat er binnen een organisatie met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zaken mis zullen gaan.
Hoe bereid een organisatie zich voor op onvoorziene omstandigheden? Een goede voorbereiding bestaat uit een gedegen kennis van de technische omgeving en beschikken over de juiste resources om de techniek onder controle te hebben. Kennis van het bedrijf zelf, is daarnaast een belangrijke voorwaarde om prioriteiten in te kunnen schatten

Communiceren & vooruitkijken
Incident management is ontwikkeld met als doel een verstoring zo kort mogelijk te laten duren. Dit ondervangen we door een oplossing te bieden of een workaround te implementeren. Wanneer er meerdere incidenten op één onderwerp komen, zal dit als probleem worden gekenmerkt. Vrijwel direct kan er gezocht worden naar een permanente oplossing om de verstoring niet meer terug te laten komen. Communicatie is hierin van groot belang. Als een probleem niet wordt gemeld, kan er ook geen oplossing gezocht worden. Langer wachten op een definitieve oplossing geeft uiteindelijk meer voldoening, dan steeds hetzelfde probleem oplossen. Eens?

Loopt jouw organisatie ook tegen problemen aan óf staan jullie aan de vooravond van veranderingen? Jasper van Sitteren ondersteunt je graag bij de verschillende vraagstukken. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Sluit Menu